Úvod > Pro vás a vaše miminko nabízím > Vaničkování > Příspěvky na kojenecké plavání

Příspěvky na kojenecké plavání

Pojišťovny přispívají na kojenecké plavání.

Věděli jste to?DSC_8415b

Využijte programů, které vám nabízejí jednotlivé pojišťovny se zaměřením na plavání. Níže jsem pro vás připravila stručný přehled pojišťoven a jejich nabídku preventivních programů. Více informací naleznete na internetových stránkách konkrétních pojišťoven.

Příspěvky pojišťoven – i na vaničkování!

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna – VZP 111

Příspěvek na pohybové a rehabilitační aktivity po nasbírání počtu bodů v rámci programu Zdravý život. Sbírejte body za to, že žijete zdravě 🙂 Nasbírané body pak můžete vyměnit za finanční obr (1)příspěvěk na očkování, pohybové či rehabilitační aktivity. Program je určen pro členy Klubu pevného zdraví, do něhož se můžete přihlásit online přes internet.

 • až 500 Kč
 • pohybová aktivita (plavání, vaničkování) trvající minimálně 3 kalendářní po sobě jdoucí měsíce, s frekvencí minimálně 1 x týdně. (Tedy 12 vstupů / lekcí).
 • stačí předložit na pobočce

Podmínky pro čerpání

 • Žádost o příspěvek pro dítě do 18 let podávají jeho zákonní zástupci, kteří se prokážou platnou úřední listinou.
 • Platební doklady pro žádost o příspěvek z fondu prevence nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce od data vystavení.
 • Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 30. 11. 2016 po vyčerpání stanoveného finančního limitu.
 • Žádost o vyplacení příspěvku musí být podána nejpozději do 30. 11. daného kalendářního roku.
 • Plné znění podmínek čerpání příspěvků na preventivní programy hrazené z fondu prevence VZP najdete zde.
 • číslo pojištěnce do 3 měsíců od data vystavení

 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky – VOZP 201obr (4)

Pro kojence a batolata do dovršení věku 3 let lze jednou za rok poskytnout příspěvek na odborně vedené kurzy plavání. Dítě i doprovod (rodič, zákonný zástupce) žádající o příspěvek za nezletilého pojištěnce musejí být pojištěni u VoZP ČR.

 • až 1000 Kč
 • odborné kurzy plavání (i vaničkování).

Podmínky pro čerpání

 

Česká průmyslová zdravotní pojištovna – 205obr

Pro děti 0-8 let na organizované plavecké kurzy. Platí v období leden až červen 2016! Nejedná se o individuální návštěvu plaveckého bazénu rodičů s dětmi.

 • 300 Kč
 • v balíčku pohyb, odborné plavecké kurzy

Podmínky pro čerpání

 • výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit průkaz pojišťence – dítěte nebo rodný list)
 • potvrzení o úhradě popř. vyplnit formulář  Potvrzení o úhradě organizovaného plaveckého kurzu
 • více informací zde.

 

Zaměstnanecká pojišťovna škoda – 209Logo ZPŠ

Výhody pro maminky a novorozence v roce 2016 – mimo jiné i příspěvek na kojenecké plavání

 • do 1000 Kč
 • lze čerpat hned od přidělení rodného čísla novorozence – pojištěnce ZPŠ.
 • Příspěvky na rok 2016 proplácí od 1.2. do 30. 12. 2016. Dětem narozeným v prosinci 2016 se prodlužuje vyzvednutí příspěvku do 31. 1. 2017
 • formulář žádosti k vyplnění zde.

 

Oborová zdravotní pojištovna – 207obr (2)

Příspěvek na plavání dětí v rámci programu Pro děti a mládež (pro děti od 1 do 6 let, dovršených v roce 2011) – předplatní a časové vstupenky do bazénu nebo kurzy pro děti. Nutná registrace v Asistenční službě OZP.

 • do 1000 Kč

 Více informací na stránkách pojišťovny. 

 

Zdravotní pojištovna Ministerstva vnitra – 211obr (3)

Program pro těhotné a ženy po porodu. Pojišťenka, která v roce 2016 porodila může čerpat příspěvek.

 • do 800 Kč

Více informací na stránkách pojišťovny.

 

Neváhejte si o vystavení dokladu říci. Ráda vám jej vypíši. 

Pokud byste měli konkrétní dotazy, obraťte se na vaši pojišťovnu a její „horkou“ linku. Paní jsou velmi příjemné a rády odpoví 🙂 Sama jsem je při tvorbě této stránky vyzpovídala 🙂

Vanda S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top