https://maps.google.com/maps?ll=50.099943,14.427582&z=13&t=m&hl=cs-CZ&gl=CZ&mapclient=embed&cid=4680828440355567401
Úvod > Poradna > Jak na ně - návody > Správná manipulace

Správná manipulace

Rovnej proutek, dokud je mladý, a stav kvalitní pevné základy!

1b) růst človeka

Umět správně zacházet s miminkem je jednou z nejpodstatnějších věcí v péči o dítě. Úkony, jako jsou zvedání, pokládání a nošení, nabízíme dítěti od narození takřka 24 hodin denně. Zejména špatným nošením můžeme zasadit semínko problémů, které se může projevit hned, nebo až v pozdějším věku, kdy náprava trvá déle a nebo je problém již nevratný, např. skolióza.

Správnému vývoji je třeba pomáhat. Sledovat ho, korigovat vznikající špatné návyky a zároveň jim předcházet.

 

Nechat dítě růst jako dříví v lese prostě nelze

Pojďme se na problematiku podívat hlouběji. Abychom mohli nemocem a vadám předcházet a pomáhat při léčení, musíme mít alespoň základní znalosti o vývoji a funkci pohybového ústrojí, v našem případě páteři, a také vědět o nejdůležitějších vadách této krajiny.

2) kostra člověka

Páteř hraje v našem životě velmi důležitou roli. Vždyť je to vlastně jakási nosná konstrukce celého těla. Páteř a její pohyblivost hrají důležitou roli při každém pohybu v běžném životě a teprve tehdy, je-li její pohyb nějak omezen, uvědomíme si, jak jsme na ní závislí. Vždyť každý pohyb hlavy, otočení se, ohnutí a narovnání se jsou bez pohyblivosti páteře když ne nemožné, tedy aspoň velmi obtížné nebo ztížené.

Páteř se skládá z obratlů, kterých je 33.

Ubohá ploténka, co musí snášet!

3) obratel

Byly konány pokusy, jak je zatížena meziobratlová ploténka při různých polohách a dějích. Bylo vypočítáno, že ploténka v oblasti bederní páteře je neustále pod tlakem, který se mění podle polohy. Tlak vleže je asi 4 kg na 1 cm2, vestoje už 7 až 10 kg, při zvedání předmětu pak 20 kg. Ubohá destička. Snést takové zatížení může, jen pokud je zdravá a „dospělá“. Celý systém páteře je doplněn mohutnými svaly, které zajišťují svým klidovým napětím její stabilitu a svým smršťováním a uvolňováním její veškerý pohyb. Z míchy, která je částí ústřední nervové soustavy a je uložena v páteřním kanále tvořeným otvory v jednotlivých obratlích, vybíhají části nervové tkáně, tzv. míšní kořeny, které se spojují v nervy, jež z páteře vybíhají do celého těla. Nervy a nervové dráhy, po nichž jsou vedeny všechny naše pocity, můžeme zhruba rozdělit na dráhy odstředivé a dostředivé. Odstředivé jsou ty, po kterých jsou vedeny vzruchy – signály od ústřední nervové soustavy do periferie – to jsou dráhy výkonné – motorické. V mozku vznikne třeba impuls k pohybu palcem nohy a tento impuls je veden z ústřední nervové soustavy právě po odstředivé dráze z míchy až do svalů palce nohy, které pohyb vykonají. Dostředivé nervové dráhy vedou od periferie do centrální nervové soustavy, jsou to dráhy citlivé, po nich vedou vzruchy a signály citu a bolesti. Šlápne-li nám někdo na palec u nohy, je tento signál právě po dostředivých drahách veden do centra, kde je bolest vnímána a vytvoří se odpověď na podráždění.

Má novorozenec svaly, aby udržel váhu svého těla?3) svalový aparát

Vraťme se k miminku. Představte si novorozenečka, který ještě žádné svaly posílené nemá. Neudrží váhu svého těla, neposadí se, neotočí a neudrží hlavičku. Teprve vývojem, který je veden psychikou, se začínají svaly posilovat. Určitě znáte tabulku psychomotorického vývoje (ke stažení zde). Jednoduše řečeno motorický vývoj je veden psychikou. Představte si miminko, které leží na zádech. Vpravo od něj leží barevný balónek, který ho zaujme, otočí se hlavou za ním, vykoná tedy pohyb, který posiluje určité svaly. Při dalším vývoji miminko napadne, že by se míčku asi mohlo dotknout, ale to jen v případě, že by se celé otočilo na bok, převalilo na bříško a dostalo se až k němu. K tomuto úkonu je zapotřebí aktivovat břišní, stehenní a další svaly. Toto je ve zkratce princip psychomotorického vývoje.

Důsledky nesprávné manipulace

8) nesprávné drženi I

A teď si představme, že s miminkem, které neudrží váhu svého těla a nemá aktivované svaly, jež by unesly jeho tělo nebo jen hlavičku, je špatně manipulováno. Nemá dostatečnou oporu těžké hlavy, kterou nemá šanci udržet. Je nošeno vertikálně, kdy dochází k tlaku na páteř a jejímu maximálnímu přetížení. A tímto se bortí. Obratle na sebe tlačí, utlačují již výše zmíněné nervy, dochází k nedostatečnému prokrvování.

Miminko to v danou chvíli sice vydrží, ale snaží se zatínat svaly, které by aktivované vůbec být ještě neměly. Vznikají špatné návyky použití svalů. Miminko pak tyto svaly používá k provedení jednotlivých pohybů (otáčení, pasení koníků, záklon hlavy).

Nejen, že když nosíte vertikálně, je celá páteř zborcená, ramena jdou do retrakce, hlava do záklonu, takže je všechno špatně, ale navíc ještě dráždíte nervovou soustavu, což se může projevit pláčem a propínáním do luku. Proto by páteř miminka měla být rozvinuta. Obratel po obratli. A toho docílíte jedině tím, že miminko leží na rovné podložce nebo je nošeno v tzv. klubíčku, což je jediná a nejlepší odpočinková (relaxační) poloha pro nošení miminka. Existují ještě další správné polohy, jako je tygřík nebo klokánek, to jsou však polohy, kdy miminko i posiluje. Zatíná přesně ty svaly, které jsou důležité pro správný vývoj. Nejen špatným nošením, ale i předčasným posazováním, používáním ohrádek, chodítek a voděním za ruce miminku velmi škodíme.

Velmi důležité období ve vývoji je lezení. Dítě by mělo „prolézt“ zhruba 4 měsíce, než začne chodit. Je to velmi důležité pro správný vývoj páteře a celkové posílení svalového korzetu, který bude držet celé tělo, až se dítě vertikalizuje.

Všeobecně platí, že s miminkem můžeme dělat ty věci, které udělá samo. Posazovat ho, až když se posadí. Vodit ho za ruku, až když samo chodí. Protože tím, že mu pomáháme, ho nenaučíme chodit, jen ho naučíme spoléhat se na naší pomoc.

Správný vývoj

Dítě se zprvu otočí ze zad na bok, následně na bříško a provádí tzv. první vzpřímení, pasení koníků. Když má dostatečně posílené šíjové a zádové svalstvo, vzpřimovače páteře a břišní svaly, provede druhé vzpřímení. Následně podstrčí nožičky pod bříško a péruje. Posadí se a nastává dlouhé období lezení. Poté se miminko postaví a začne chodit. Toto je správný vývoj. Pokud vaše miminko dělá něco jinak, neznamená to, že je to špatně, ale důležité je, že danou věc umí a provádí ji kvalitně. Nezáleží totiž na kvantitě, ale kvalitě provedených pohybů.

9) nesprávné držení IIVelmi často nesprávnou manipulací dochází k záklonu dítěte (snaží se tak vyrovnávat tíhu svého těla). Dítě pak nesprávně pase koníky (místo opírání se o předloktí a dlaně a pánev se opírá o břicho a ruce lítají ve vzduchu – jako letadélko). Další vývoj bude jasně špatný. Pokud si takového stavu všímáte, bylo by dobré ho napravit a zkorigovat, aby se vyvíjelo dobře. Tento problém se dá napravit velmi rychle, a to správnou manipulací, eliminací záklonu a pomáháním při pasení koníků. Věnujte také pozornost odříhávání dítěte. Zde se také velmi často dělají chyby a dítě jde do záklonu.

 

Existují ještě tzv. dráždivé děti

Dobře prospívající dítě je uvolněné, přiměřeně spolupracující a spokojené. Jsou však děti „dráždivé“, které se Closeup of newborn baby cryingprojevují nespokojeně, často pláčou, špatně usínají a neklidně spí. Při kojení jsou neklidné, takže se mnohdy nenají dosyta a potřebují častěji pít. Po jídle ublinkávají, vyplivují dudlík a ve všech polohách zaklánějí hlavičku. Lokty nebo celé horní končetiny protlačují dozadu a v poloze na zádech ani na bříšku nedokáží zaujmout uvolněnou symetrickou polohu. Často se prohýbají jako luk a odmítají polohu klubíčka. Toto je důsledkem podráždění nervové soustavy. Nevhodná a náročná manipulace s takovým dítětem většinou tyto projevy ještě horší a vzniká začarovaný kruh. Proto je velmi důležité s těmito dětmi správně manipulovat. Dráždivému dítěti se v klubíčku zpočátku nelíbí, ale postupným zkoušením a vytrváním docílíte, že se mu taková poloha začne líbit a jeho dráždivost v důsledku správné manipulace postupně odezní.

Vývoje zakřivení páteře

Zde je obrázek vývoje zakřivení páteře. Obrázek A znázorňuje rovná záda novorozence. Na obrázku B vidíme pasení koníků, tzv. první vzpřímení, kdy dítě začíná zvedat hlavičku, formuje se první zakřivení – krční lordóza. Obrázek C ukazuje zakřivení po posazení dítěte   – hrudní kyfózu. Na obrázku D je zakřivení páteře, když se dítě postaví – bederní lordóza. Teprve tehdy, když se samo postaví, je páteř uzpůsobená unést váhu celého těla a dítě může být ve vertikální poloze. Do této doby byste je měli nosit s ohledem na jeho vývoj. Podpírejte mu hlavičku do doby, než ji zcela samo udrží. Nenoste dítě vertikálně. Neposazujte je až do doby, než se samo posadí a tak dále. Pokud neposílené svaly a nevyvinutou páteř dítěte předčasně vertikalizujeme, dochází k jejímu poškození, které se nemusí projevit hned, ale až v pozdějším věku.
4b) vývoj zakřivení páteře

 

Špatně postavený dům

Teď už víte, proč je důležité správné zacházení již od nejútlejšího věku, protože tam jsou položeny základy, a pokud jsou špatné, nemůže vývoj pokračovat kvalitně dále. Představme si vývoj pohybového ústrojí jako stavbu domu. Pokud postavíme základy špatně, nějaký ten pátek nám dům vydrží, ale nastane čas, kdy se zřítí a budeme muset stavět znovu. Páteř si už bohužel nikdy znovu nepostavíme, ale můžeme se zamyslet nad tím, jak pomoci našim dětem, aby měly dobré základy.

Drží nás Hluboký stabilizační systém

Typy držení těla

 1. a) výtečné, b) dobré, c) chabé, d) špatné

5b) Typy držení těla

Ke správnému držení těla nejsou ani tak potřeba velké (dlouhé) svaly, jak si hodně lidí myslí. Chyba v držení je většinou ve svalech uvnitř pánve a okolo páteře. V těch nejhlubších a často nejmenších (nejpočetnějších) svalech. Pokud dojde k poruše souhry těchto svalů, dojde ke svalové dysbalanci a následně k vertebrogenním potížím (bolesti zad, výhřez meziobratlové ploténky, blokády jednotlivých úseků páteře, atd.). Pokud jsou svaly hlubokého stabilizačního systému dysfunkční, funkci za ně přeberou svaly povrchové, které nedokáží přesné nastavení v jednotlivých kloubech páteře, vzniká zde svalové napětí, bolesti a blokády. Čím více práce přebírají povrchové dlouhé svaly, tím více ztrácí funkčnosti hluboké svaly a vzniká tak začarovaný kruh.

Nejtěžší je to vysvětlit rodičům6b) správné držení těla

A teď nastává otázka, kterou slýchám na kurzech manipulace s miminky velmi často! Vždyť naše matky nás také nenosily správně a žijeme! Ano, žijeme. Ale jak? Téměř všechny nás bolí záda. Víte, kolik problémů vzniká nesprávným držením těla a špatným vývojem páteře? Skolióza a bolesti zad, ale i bolesti hlavy, a dokonce psychické problémy. Špatné držení těla – předsunutí hlavy zavěšením do šíjového svalstva, které je pod stálým napětím – vede k bolestem hlavy a bolestem v šíji. Uvolněná břišní stěna a předsunutí páteře vpřed způsobuje zatížení posledních segmentů bederní páteře, potažmo bolest a větší pravděpodobnost výhřezu meziobratlové ploténky. Migréna je také velmi často spojována s páteří.

 

7b) skolioza u diteteSkolióza páteře je vybočení páteře v čelní rovině. Vyvíjí se zpravidla během dětství, ale může se také jednat o vrozenou či dědičnou záležitost. Přesná příčina jejího vzniku není zcela objasněna, je však nasnadě, že se jedná o důsledek moderního životního stylu a také nevhodné manipulace s miminkem, která narušuje vývoj opěrné a pohybové soustavy.

 

 

Proto rovnejte proutek, dokud je mladý, a stavte pevné základy toho nejcennějšího, co máte.

Nezapomínejte na vyváženou stravu a dostatečnou pohybovou aktivitu, protože samotná správná manipulace dobrý vývoj sama o sobě nezajistí.

 

Vanda Schreierová

vanickovani-vanda

 

 

 

 

 

 

46 thoughts on “Správná manipulace

 1. Dobrý den, našeho prcka jsme vertikálně nikdy nenosili, nosím v klubíčku nebo na tygříka. Koníčky pase hezky, ale také často dělá „letadélko“ – ruce (i nohy) má ve vzduchu a plachtí. Nyní je mu 5 měsíců a dělá to tak už měsíc, vždy mi připadalo, že ho to baví. Je to tedy špatně?

  1. Dobrý den,
   „letadélko“ je součástí správného vývoje – však jen na určitou dobu a po zvládnutí určitých věcí (správné pasení koníků, tedy první vzpřímení). Za chvíli by měl zvládnout druhé vzpřímení – opírat se nataženými ručkami o podložku a jako druhý opěrný bod stydká spona až stehýnka. Poté si začne podsouvat kolínka a bude pérovat. Poté lezení. Pakliže by takový postup nenastal, někde je chyba. Ale na to má ještě cca 3 měsíce čas 🙂
   přeji pěkný den

   Vanda

 2. Dobrý den, mám 5,5 měs. synka, je přesně ve stejném vývoji, jak píše paní Vlaďka, také hodně letadélko a na ručičky se začíná vzpřimovat. Dále jsem si všimla dvou svalů hned pod týlem (zátylkem), něco jako křidélka, přijde mi , že se dosti prohybá u letadýlka, nejsem si jista, zda je to správně. Moc děkuji

  1. Dobrý den,

   v 5,5 měs. je letadélko jedno z vývoj.stádií. Kdy z prvního vzpřímení přechází na druhé a tímto „letadýlkem“ si odpočívají. Pokud v řádu dní a týdnu nezačne dělat druhé vzpřímení a následně podkládat nožičky pod sebe (na všechny 4), tak bych doporučila konzultaci s pediatrem. Bohužel takto na dálku nemohu posoudit. Pěkný den

   Vanda

 3. Dobrý den,
  mám holčičku cca 4,5měsíce starou.Vertikálně ji nosím od narození,nikdo mě na to bohužel neupozornil:-(až dnes jsem si našla Vaše stránky.Pase koníčky krásně,i s narovnanýma ručičkama se vzpřimuje a zvedá pravou ručičku díky tomu se překulí zpět na záda.Letadélko si u ní všímám často,většinou zaboří hlavičku do podložky a ruce a nohy má ve vzduchu.je to celé špatně??? nerada bych jí ublížila tím jak jsem jí doteď nosila.Moc děkuji za radu.

  1. Dobrý den,

   letadélkem si děti někdy odpočívají od pasení koníků. Většinou trochu později 5-6 měsíc. Ale to nic neznamená. Vaše holčička bude asi šikovná a zvládne to dříve. Nicméně záleží teď na tom, zda to do pár dní/týdnu přestane dělat a přejde na druhé vzpřímení a zároveň také na všechny čtyři. Pokud by to nikam nevedlo, bylo by dobré posílit bříško a nenechat dělat letadlo.

   Pěkný den

   Vanda S.

   1. Děkuji Vám za odpověď.Chtěla bych se zeptat jak jí posílit bříško a pokud tedy bude dělat letadélko vzít ji do náruče hned,aby to nedělala? Děkuji.A pěkný den.

    1. Dobrý den,
     posílit bříško například otáčením na boky – návod a video návod zde: http://www.vanickovani.cz/a-prece-se-toci/
     posílit se dá také správnou manipulací – to vám ale nemohu popisovat, je třeba vidět a vyzkoušet si to.
     Pokud bude letadélko dělat dlouho, otočte ji zpátky na záda. Nebo pokud nebude chtít být na zemi vezměte ji do náruče.
     Posílit bříško také můžete, když si sednete vy na zem, natáhnete nohy a miminko si položíte bříškem přes vaše stehno, či lýtko. Tak, aby se nateženýma ručičkama dotýkalo země, bříško opíralo o vaši nohu a nožičky se snažilo podsouvat pod břísko (k vaší noze). To samé lze trénovat s nafukovacím válcem pro trénink lezení. Je to dost spojené. Pokud má dítě dostatečně zpevněné břicho, nedělá již letadélko a podsune si nožičky pod bříško a je na všech čtyřech. Trénujé pérování a nakonec lezení. Podsouvání nožiček a břišní svaly můžete posilovat na vaší noze, nebo na tom válci.

     Přeji pěkný den

     Vanda S.

 4. Dobrý den, a co prosim říkáte na noseni v šátku. Když je mimi bříškem na mamincinem hrudniku, má podsazeny zadeček a nožičky do siroka do písmene M, záda jsou do kulatý ne rovne. Váha by mela byt rozlozena. Muže byt tato poloha

  1. Dobrý den,

   ano tato poloha může být. Buď doporučuji kříž s kapsou uvnitř, nebo ven. A tyto zásady, které jste popsala. (Záda do C, nožky do M a hlavička fixovaná). Je to zcela přirozené a ničemu to neškodí. Naopak. 🙂

   Pěkný den

   Vanda S.

 5. Dobrý den, chci se zeptat jak mám chovat malou (6m), když klokanka a klubicko nesnáší a když ji mám na klíně chtěla by jen sedět jinak se vzteká. Děkuji za odpověď.

  1. Dobrý den,

   tyto polohy nesnáší proč? Nosili jste tak dříve a z nějakého důvodu ji začaly vadit? Nebo jste tak nenosili a snažíte se až teď? Na správnou polohu si dítě musí zvyknout, pokud tak není nošeno od narození. Pokud je nošeno špatně – vertikála – čelem k sobě, nebo si ji posazujete na klín na pasivní sed, tak se není čemu divit, že se dítěti pak nelíbí jiné polohy, kde hůř vidí a musí se snažit (posilovat). Děti se pak vztekají a nechtějí v takových (správných) polohách být. Buď s dítětem přestanete používat ty špatné polohy a naučíte ji na klubíčko, klokánka či tygříka, nebo se nikam nedostanete a vztekat se bude pořád. Jiné polohy nejsou, bohužel. Pokud dítěti ukážete pasivní sed (tedy sed, který sama ještě nezvládne) je jasné, že jinak být nechce. Ale to pro její vývoj není vůbec dobře. Takže opravdu jak jsem psala, buď budete trvat na správnosti a chvíli se bude vztekat, než pochopí, že se také musí snažit sama a nebo to necháte být.

   Přeji pěkný den

   Vanda S.

 6. Dobrý den,

  pročetla jsem Vaše stránky. Jsou moc přínosné – děkuji za ně. Nosila jsem do teď (včera 6 měsíců) v podstatě stále a hodně ve vzpřímené poloze. A to už od narození. Už vím, že je to špatně a nosím teď v klubíčku nebo na klokánka. Kromě prvních pokusů to teď už nijak neodmítá, akorát je tak o dost těžší ;-). Na odříhnutí ho občas zvednu nebo dám na bříško a funguje to. Mám ho tak naučeného i usínat, ale teď ho beru do vzpřímené skutečně jen už na pár minut na usnutí a pokládám. Můj dotaz zní – na bříšku si umí hrát s hračkou opřený o ruce, někdy udělá letadélko, ale o co mi jde, když se chce dostat z bříška na záda, podsouvá hezky kolínka pod sebe, i zadeček dá na stranu, ale ruce nechává jakoby roztažené, takže se nemůže překulit, protože by si vykloubil rameno asi. Mohu mu nějak pomoci? Asi to dělá zle. Mám s ním někam zajít a nechat zkontrolovat vývoj? Moc děkuji předem za odpověď… snad jsem mu nezpůsobila nějaké trvalé obtíže… ráda bych to správnou manipulací popřípadě cvičením napravila.

  1. Dobrý den,

   bude dobré mu ukázat, jak dát ručičky, aby se otočil a trénovat to s ním. V poloze na bříšku s ručičkami před sebou. Klekněte si za něj. Jednou rukou dítě přidržujte za zádíčka. Druhou ruku položte na jeho např. pravou ručičku. A ručku mu jakoby „podražte“ (samozřejmě pomalu a opatrně, spíše by bylo vhodné slovo posunou než podrazit). Loket směrem pod hlavičku a tím si udělá místo a překulí se na pravé ramínko, bok a pak to již dorotuje na záda celé. Trénujte na obě strany. Pokud jsem to napsala nějak nesrozumitelně, omlouvám se, napište mi kdyžtak znovu.

   Na překontrolování bych nikam nechodila. Podle toho co píšete je co se týče kvantity prováděných věcí v normě. Kvalitu samozřejmě posoudit nemohu. Dítě hlavně pasivně neposazujte. Jakmile se začne otáčet oběma směry a v poloze na bříšku začne podsouvat kolínka, poté začne lézt, tak máte vyhráno. Hlavně aby dříve neseděl než lezl. Dítě pak sed k lezení nemotivuje a dítě si předčasně stoupne a to už pak také moc nechtějí lézt.

   S pozdravem

   Vanda S.

 7. Dobrý den. Náhodou jsem se dostala na vaše stránky a jsou tu odpovědi na mé otázky,už mi lektorkou na plavání bylo doporučeno,abych syna(3mesice)nosila pouze v klubicku,ale moje otázka zní,jak to mám udělat s odrihnutim? Většinou si odrihne na mě ve vertikální poloze,někdy hned,někdy ho tak musím nosit 10-15 minut,jinak se už snažím ho přenášet v klubicku.

  1. Dobrý den,
   položte si syna na hrudník, jeho hlavičku do úrovně vašeho srdce (mezi prsa) a vy se podsaďte. Jakoby si posunete zadek dopředu, nohy pokrčit nebo položit na křeslo, stolek. Něco mězi lehem a sedem. Tím jak bude malý ležet bříškem na vašem hrudníku, mírně na něj bude tlačit a bublina by měla jít ven. Nebo odříhněte na tygříka či klokánka 🙂 Ty také fungují. Vertikálu bych ale opravdu nedoporučovala. Nevím, zda kojíte. Ale např. kojené děti, pokud máte dobrou techniku sání a přisání, tak nenapolykají žádný nebo téměř žádný vzduch. Říhnutí pak vůbec nemusí být.
   Pěkný den
   Vanda S.

 8. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, mám 2,5 měsíčního chlapečka. Ve vertikální poloze ho vůbec nenosíme jen teda sem tam babičky, ale není to nějak často (asi jim dám přečíst Váš článek), ale mívám ho ve vertikální poloze při odříhnutí snažím se ho držet spíše jakoby na mě opřeneho o bříško, je to taky škodlivé nebo to takhle můžu dělat? A moje druhá otázka se týká toho, že si ho občas dáme jakoby na klín do sedu (pololehu), ale záda má v klubíčku. Tato poloha tedy není škodlivá jako sed, říkám to správně? Děkuji Romana P.

  1. Dobrý den Romano,

   babičkám vysvětlete, že dříve se takové věci nevěděli a proto se dělali. 🙂 Teď jsou vidět následky. Ještě předtím takto děti nošené nebyli, protože na to nebyl čas, dali se do šátku a šlo se na pole… Ale generace našich maminek a babiček je přesně ta, která již takto pracovat nemusela a proto se vytvořila špatná manipulace – např. nošení na vertikálu a pod. Je totiž velký rozdíl mezi vertikálou a vertikálou v šátku, kde má dítě podsazený zadeček a váha těžké hlavy je rozložena a páteř se nebortí. 🙂
   Tak a k odříhnutí, vyzkoušejte klokánka, nebo tygříka. Popřípadě si ho na hrudník, jeho hlavičku do úrovně vašeho srdce (mezi prsa) a vy se podsaďte. Jakoby si posunete zadek dopředu, nohy pokrčit nebo položit na křeslo, stolek. (asi tak jak tedy popisujete, že to děláte). Něco mězi lehem a sedem. Tím jak bude malý ležet bříškem na vašem hrudníku, mírně na něj bude tlačit a bublina by měla jít ven. Nevím, zda kojíte. Ale např. kojené děti, pokud máte dobrou techniku sání a přisání, tak nenapolykají žádný nebo téměř žádný vzduch. Říhnutí pak vůbec nemusí být.
   Druhá otázka, pokud jsou záda kulatá – klubíčko a nesedíte tak 2h v kuse, tak je vše v pořádku. Kdyby jste měla ještě nějaký dotaz, tak pište.
   Vanda S.

 9. Dobrý den, ráda bych se zeptala, co muzu delat, kdyz se mi 3 mes. miminko prohyba do luku pri kojeni vsede (resp. po kojeni nebo kdyz proste nechce). Uz se mi to zda jako tik 🙁 Diky moc!

  1. Dobrý den,

   pokud se bude prohýbat, tak miminko dát do polohy klubíčka. Tedy záda do tvaru písmene C, nožičky k bříšku. (záklon prostě nedovolit, ale neprat se s miminkem, spíše změnit polohu, dát do klubíčka a pod.) A samozřejmě nechat zkontrolovat vývoj pediatrem 🙂 S pozdravem Vanda S.

 10. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat – muž je přesvědčen, že když držel dceru (myslím tím v podstatě od narození, řekněme do 4 měsíců a dále) ve vertikální poloze tak, že spodní rukou jí pevně držel nad zadečkem) a druhou rukou na rozhraní krku a hrudníku (má velké ruce takže to pokrylo tak půlku zad) a měl ji přimáčknutou ke svému hrudníku, tak že to nevadí, že je to jak v šátku (tvrdil)….co vy na to? Řeším to kvůli druhému dítěti.

  Teď je dceři 10m, před měsícem si sedla na patičky (někdy má nohy do W), začala lézt a postavila se (vše během týdne). Sed do W je prý nevhodný, sama si klasicky nesedne a když jí posadím do V, přijde mi, že nesedí úplně rovně. 1) když začala teprve teď lézt, mám jí nechávat stát? 2) mám jí natahovat nožičky a tím jí vlastně posazovat do V? nebo jí nechat sedět tak jak sedí (myslím že musí trpět kolena a kyčle) děkuji. Díky

  1. Dobrý den, doporučuji druhé dítě nosit v souladu s jeho potřebami, tedy klubíčko, tygřík, klokánek a ne vertikála čelem k sobě. V šátku má dítě jinak podsazený zadeček, kolena výš než kyčle, obratle na sebe netlačí, váha hlavy je rozložena, nebortí páteř – to v ruce nezajistíte, ale v šátku ano. Je to tedy velký rozdíl. Sed do W opravujte do V vždy. Je to špatně na kyčle, kolena. Pokud již leze, stát ji můžete nechat. 🙂 Nevoďte za ruce. S pozdravem V.

 11. Dobrý den, mám téměř 3 měsíčního syna, přes den ho pokládáme na paměťový polštář, protože má vzadu placatou hlavičku a paměťová pěna prý rozloží tlak, aby k defornaci nedocházelo. Mám ale obavy jestli není nevhodný pro vývoj páteře. Je totiž měkký a tělíčko se do něj zaboří. Dále by mě zajímalo jak syna odnaučit to, že jsme ho až do jeho 3 měsíců dávali spinkat až s námi tzn. mezi 22 – 23h. Snažím se ho uspávat dříve, ale bohužel už je zvyklý a tím pádem breči jak dlouho než vyčerpáním usne. Děkuji moc za rady. S pozdravem Simona.

  1. Dobrý den, z dlouhodobého hlediska je potřeba rovná podložka na spaní. Tři až 4 měsíce to nevadí, ale poté bych už přešla na rovnou matraci. Záleží také, jak moc slehnou hlavičku má 🙂 Ono až začne pást koníky a více se sám hýbat, vše se hodně zlepší samo. Doporučila bych vám syna nenásilně přeučit, tedy ne rovnou z usínání ve 23h na 20h. Ale prvně z 23 na 22 a postupem času se dostat na hodinu, která vám přijde vhodná. Dcera s námi chodila spát také velmi pozdě, trápily ji koliky… Spát v 20h začala chodit až okolo 6 měsíce. Zhruba od 4 měsíce je dítě schopné si zapamatovat nějaké zajeté režimy. A také si je samo začne nastavovat. Dcera sama začala být večer dříve unavená a byl to pro mne signál ji začít dávat spát dříve. Iniciovala to tedy ona. Bylo to také tím, že v 6 měs. už tolik nespala přes den.
   S pozdravem
   Vanda S.

 12. Dobrý den, děkuji za pěkný článek. Obě babičky bohužel nosí naše miminko vertikálně, jelikož to prý jinak neumí (ale není to často)…. My miminko nosili také vertikálně (nejlépe tak odříhla), ale také na tygříka či v klubíčku. Nyní je jí 9 a půl m a začala se teprve teď plazit (zatím ani nepéruje a kolínka nedává pod bříško) – přisuzuji to tomu, že je větší a má to tak těžší (v 8m 73cm a 10,3 kg) a také nosila 4m frejkovu peřinku, takže na bříško jsme v podstatě dávali až od těch 4m a moc se jí to nelíbilo… Nejvíce času stále tráví na zádech. Nicméně se chci zeptat, mám miminko nějak podpořit k lezení (nebo začít chodit na rehabilitace) nebo nechat volný průběh? Děkuji

  1. Dobrý den, vaše miminko mělo horší „start“ díky peřince a také větší děti to mají těžší. Občasné (babičky a pod.) vertikální nošení bych nebrala v potaz. Prostě má svůj čas. K lezení potřebuje posílit bříško a zpevnit celý trup, nebojte, přijde na to. Pokud by jste měla pocit, že se dlouho nic neděje – např. ve 12 měsících navštívila bych fyzioterapeuta.
   S pozdravem
   Vanda S.

 13. Dobrý den,
  syn 5 měsíců, naučil se otáčet na bok ukázkově, že zvedl nožičky a otočil se, tento týden začal mít snahu se otočit na bříško, ale rovnou z polohy na zádech jde přes prohnutí do luku na bok, nohy přestal řešit, hlava zakloněná… a poslední dny tak začal i usínat. Tak se mi zdá, že je něco špatně, na bříšku ho to baví a pase dobře.

 14. Dobrý den,
  jak správně manipulovat s miminkem, které má na obou nožkách od špiček až k tříslům sádry? A následně ortézky spojené pevně k sobě? Děkuji

   1. Dobrý den, miminku jsou 4 měsíce, ortopedka prostě řešila nohy a na můj dotaz mi řekla, to se naučíte, ale rada žádná :(.
    Děkuji

     1. Ortézy na 3 měsíce 23 hodin denně, po kontrole se uvidí, zda bude režim zvolněn na 16 hodin denně do doby asi jednoho roku. POté opět kontrola s možností už jen na noční spaní.

     2. Dobrý den,

      váš případ je tak specifický a velmi náročný, že bych vám doporučila kontaktovat fyzioterapeuta kam docházíte a nechat si poradit od něj. A také si nechat vše ukázat. Nemohu ani popsat jak manipulovat. To nelze. Nezlobte se prosím. S pozdravem Vanda S.

 15. Dobrý den, malé je 5 měsíců.Pořád nechytá hračky. Oční kontakt má,natáhne se,no akoby je neumý chytnout. Levú dlaň dokonce vytáčí úplně směrem ven od tela.Jak ji stimulovat, aby se to naučila.Taky co vidím děti,strkají věci do pusy, ona maximálně jednu ruku,hračky absolutně.Je to normální? Děkuji moc za odpověď.

  1. Dobrý den,

   nerada říkám, zda je něco normální nebo ne. Každé dítě má svůj čas, ale pokud bychom se dívali na to co umí z hlediska tabulky motoriky, tak zaostává. Měla by mít souhru oko – ruka – ústa. Předávat si hračky v ručičkách, strkat si je do pusinky. To že má jedu ručku od těla značí i to, že o ní moc neví. Proto ji nepoužívá. Stimulovat určitě tím, že jí budete pěstičky připomínat, jemně masírovat, šimrat. Ne však vkládat do nich hračky, když o tom neví. Jen se jí bude podporovat stisk dlaně. Potřebuje se naučit rozevírat, chytat, rozevírat, chytat. Ne křečovitě držet hračku. Asi bych vám doporučila, aby jste se s tím na kontrole svěřila pediatričce a ona malou překontrolovala popřípadě vás poslala k fyzioterapeutovi. Nijak vás tím nestraším, může být vše naprosto v pořádku, pravděpodobně asi i je, jen má svůj čas. Ale zase z hlediska vývoje a synchronizace psychiky a motoriky bych to neponechávala jen na ní. 🙂 Pěkný den
   Vanda S.

 16. Dobry den, syn ma 14 mesiacov. Nechali sme si poradit od „skusenych“ babiciek a od narodenia sme ho nosili skoro stale vertikalne, vela aj pasivne sedaval, ked este sam nesedel. Cele mesiace. Teraz uz vie sediet, stat, uz niekolko mesiacov (asi 5, mozno dlhsie) lozi po 4. Zatial sam nechodi, len popri nabytku, za ruky ho nevodime. Po precitani Vasho clanku ma trochu oblial studeny pot. V satke sme ho nenosili nikdy, ale zase bol hlavne v postielke /kociku, na rukach len ked plakal / odgrgaval apod. Tak asi uz ma vyvinutu tu „nasu“ chrbticu. Mozeme to este nejak zachranit v tomto veku, alebo je vsetko stratene? Mala by som dat skontrolovat spravny vyvoj nejakemu odbornikovi? Dakujem. (Skvely clanok aj diskusia, uz som preposlala link vsetkym tehotnym kamaratkam).

  1. Dobrý den,

   bohužel nedá se na dálku říci, zda syn má či nemá špatné postavení nohou a pod. To nelze. Ke skolióze apod přispívá i špatný životní styl, sedavé zaměstnání. Není to jen „špatná“ manipulace z dětství. Je dobré, že jste přišla na to, že jste to nedělali úplně správně. Podle vývoje, který píšete, že leze a zatím nechodí samostatně dopředu si spíše myslím, že bude vše dobré. Ale zase pokud chcete mít klid na duši, tak jej pozorujte. A pokud by se vám něco nezdálo, objednejte se na fyzioterapii – jen ke konzultaci, jak na tom syn je 🙂 Ono totiž čím dříve se přijde na problém, tím dříve se vyřeší 🙂 Nevoďte ho za ruce, neposazujte pokud bude stát, nechytejte, pokud bude padat. Nechte ho se vyvíjet samotného. Tak mu nejlépe pomůžete.
   S pozdravem
   Vanda S.

 17. Manžela trápí naše 7M holčička. Momentálně se totiž obrací na břísko pouze přes pravou stranu, na boky se otáčí na obě. Na záda se zatím přetočila jen párkrát. Nosíme v klubíčku a klokánku, motivujeme na levou stranu, převážnou část dne tráví na pevné podložce. Začala teď couvat jak ráček ale místo podsazování nožiček se opírá o špičky. 2.vzpřímení má ukázkové. Máme se nechat odborně vyšetřit nebo ještě počkat?

  1. Dobrý den, vývoj není zcela podle posloupnosti, ale nezdá se mi něco špatně, aby musela teď na vyšetření. Počkala bych do cca 10 měsíce, zda začne lézt 🙂 Neposazujte 🙂
   s pozdravem Vanda S.

 18. Dobrý den, mám dvouletého syna. Myslím, že jsem s ním od mala dobře manipulovala já i celé mé okolí. Navíc jsem jeho vývoji nechala volný průběh a na nic netlačila. Ráda bych se Vás však zeptala, jestli od té doby co chodí (1. rok) mohu ještě něco pokazit, případně co a jak se tomu vyhnout? Například při nošení dítěte, vodění za ruku, chůzi do schodů, ježdění na odrážedle (odstrkovadle) apod. Moc děkuji za Váš čas a odpověď. Iva S.

  1. Dobrý den, vybírejte vhodnou obuv 🙂 http://www.vanickovani.cz/uz-chodi-honem-nasad-boticky/ Za ruku samozřejmě učte, ale ruku netahejte dítěti nahoru 🙂 Podporujte samostatnou chůzi. Za ruku přechody apod. Do schodů se snažte také minimálně pomáhat, spíše učte, ať se přidržuje zábradlí/zdi. Odrážedlo – musí mít správnou výšku. Nohy tedy nepokrčené, rovně dolů a celá ploska nohy na zemi. Pamatujte, že pokud něco vyloženě nepřeháníte, tak to tolik vadit nemůže. Odrážedlo samo o sobě přirozený pohyb není, oproti kolu. Při špatné výšce odrážedlo „učí“ našlapovat na vnitřní stranu či špičky a vytáčí kyčle ven, což není dobré. Ale pokud je tam pár minut denně, nevadí. 🙂 S pozdravem Vanda S.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Top